CALOFIC - Nơi tài năng tỏa sáng


Tại CALOFIC, nhân lực được coi là nguồn tài sản quý giá nhất. Công ty thường xuyên thực hiện các chiến lược tập trung vào đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Việc đào tạo nhân lực tại CALOFIC được thực hiện cả trong và ngoài nước. Ngoài ra, các nhân viên thường xuyên có cơ hội được chuyển đổi vị trí công tác giữa văn phòng trụ sở chính và các chi nhánh, với mục đích được tìm hiểu rõ hơn về các khía cạnh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đặc biệt, những tài năng trẻ làm việc tại CALOFIC được giao những trọng trách và công việc quan trọng, được công nhận và đánh giá cao. Chính vì vậy, đội ngũ lãnh đạo của Công ty là một đội ngũ trẻ, sáng tạo và nhiệt huyết. Tại CALOFIC, chúng tôi tin rằng chính nguồn nhân lực trẻ và đầy năng lực là nguồn cội của những ý tưởng mới và sáng tạo, góp phần đem đến cho khách hàng những sản phẩm giá trị và chất lượng tốt hơn.


 | 


Giới thiệu | Thương hiệu của CALOFIC | Tin tức & Sự kiện | Dinh dưỡng & Sức khỏe | Cơ hội nghề nghiệp | Liên hệ |