Đào tạo


Ban lãnh đạo công ty luôn ý thức được tầm quan trọng trong việc đào tạo nhân viên phục vụ cho sự phát triển bền vững của công ty. Mặc dầu luôn là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất dầu thực vật tại Việt Nam và sở hữu lực lượng lao động có chất lượng cao nhưng công ty không ngừng tổ chức đào tạo để trang bị thêm kiến thức, kỹ năng cho nhân viên để thực hiện tốt công việc cũng như cho mục đích nghề nghiệp của họ.

Trong những năm qua, bên cạnh việc tổ chức đào tạo cho nhân viên bán hàng, công ty còn thực hiện chương trình trao đổi kiến thức, kinh nghiệm làm việc và các kỹ năng cần thiết. Công ty đã cử nhân viên các bộ phận sang Trung quốc, Singapore, Malaysia và nhiều quốc gia khác để trao đổi kinh nghiệm và học hỏi kỹ năng phục vụ cho việc thực hiện công việc.

---

Thăm, học tập và trao đổi kinh nghiệm của bộ phận Kênh siêu thị tại Thượng Hải - Trung quốc (Tháng 10/2008)

Kệ trưng bầy sản phẩm chuẩn và hiệu quả.

---


Thăm, học tập và trao đổi kinh nghiệm của bộ phận Nhãn hiệu tại Thẩm Quyến - Trung quốc (Tháng 11/2008)

Tại phòng trưng bầy thành công dầu thực vật Arawana tại Trung Quốc

Đào tạo cho nhân viên khuyến mãi tại Văn phòng công ty tại TP. Hồ Chí Minh

Đào tạo về phòng cháy - chữa cháy và an toàn lao động


 | 


Giới thiệu | Thương hiệu của CALOFIC | Tin tức & Sự kiện | Dinh dưỡng & Sức khỏe | Cơ hội nghề nghiệp | Liên hệ |