Lương bổng và phúc lợi


Mặc dù tình hình kinh tế trong những năm qua gặp biến động lớn, nhưng Ban lãnh đạo luôn đảm bảo lương bổng, thưởng và phúc lợi cho nhân viên ổn định, giúp đội ngũ công nhân viên luôn vững tin, chuyên tâm và hăng hái tham gia sản xuất, cùng xây dựng công ty lớn mạnh.

Công ty đã tổ chức nhiều hoạt động để thúc đẩy nhân viên làm việc tốt và tạo ra sự thân thiện, hòa đồng của công nhân viên. Mọi người đều an tâm làm việc và luôn coi công ty là ngôi nhà thứ 2 của mình.


 | 


Giới thiệu | Thương hiệu của CALOFIC | Tin tức & Sự kiện | Dinh dưỡng & Sức khỏe | Cơ hội nghề nghiệp | Liên hệ |