Biểu mẫu

Đơn ứng tuyển cho vị trí tại  trụ sở Quảng Ninh

Đơn ứng tuyển cho vị trí tại chi nhánh Hồ Chí Minh

Đơn ứng tuyển cho vị trí tại chi nhánh Hà Nội

Vị trí tuyển dụng


TRƯỞNG NHÓM VẬN HÀNH MÁY

Email: wmclv-hr@vn.wilmar-intl.com
Tel: 08 3833 3168 (ext 155)

NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY

Email: wmclv-hr@vn.wilmar-intl.com
Tel: 08 3833 3168 (ext 155)