CALOFIC - Nơi tài năng tỏa sáng

Tại CALOFIC, nhân lực được coi là nguồn tài sản quý giá nhất. Công ty thường xuyên thực hiện các chiến lược tập trung vào đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Tuyển dụng

Công ty đã và đang sử dụng nhiều nguồn ứng viên khác nhau để tuyển nhân viên giỏi có đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Đào tạo

Ban lãnh đạo công ty luôn ý thức được tầm quan trọng trong việc đào tạo nhân viên phục vụ cho sự phát triển bền vững của công ty.

Lương bổng và phúc lợi

Công ty có những chính sách lương thưởng, phúc lợi và phần thưởng xứng đáng cho toàn bộ nhân viên. Tạo ra một môi trường tốt, chính sách lương thưởng xứng đáng góp phần tạo sự an tâm và hạnh phúc cho nhân viên khi làm việc tại CALOFIC.

Page 1 of 2  > >>