Chúng tôi nói về chúng tôi

Anh Vũ Mạnh Cường – Giám sát sản xuất - CALOFIC Quảng Ninh

Giám sát sản xuất hoàn toàn không phải là một công việc khô khan, mang tính nguyên tắc và dập khuôn. Ngược lại, ở đó, các ý tưởng cũng như sự tư duy sáng tạo luôn được khuyến khích để phát huy một cách tối đa. Điều đó khiến cho công việc của một Giám Sát Sản Xuất trở lên năng động hơn, ý nghĩa hơn, và thách thức hơn. Đây là một nhân tố quan trọng thúc đẩy mỗi nhân viên như tôi phát triển và hoàn thiện hơn kỹ năng và khả năng của bản thân.

Chị Nguyễn Thị Thu Hằng – Dịch vụ khách hàng – CALOFIC Hà Nội

Với tôi, dịch vụ khách hàng không đơn giản là việc làm hài lòng khách hàng qua những kỹ năng giao tiếp và công việc giấy tờ, mà còn đòi hỏi các kỹ năng thu thập và xử lý thông tin, phối hợp tác giữa nội bộ và bên ngoài.