Biểu mẫu

Đơn ứng tuyển cho vị trí tại  trụ sở Quảng Ninh

Đơn ứng tuyển cho vị trí tại chi nhánh Hồ Chí Minh

Đơn ứng tuyển cho vị trí tại chi nhánh Hà Nội

Vị trí tuyển dụng


TRƯỞNG NHÓM VẬN HÀNH MÁY

Email: wmclv-hr@vn.wilmar-intl.com
Tel: 08 3833 3168 (ext 155)

NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY

Email: wmclv-hr@vn.wilmar-intl.com
Tel: 08 3833 3168 (ext 155)

QA Supervisor

Ms. Nguyễn Hồng Trang – HR Supervisor
Email: wmclv-hr@vn.wilmar-intl.com

SAP Specialist

Ms. Bui Thuy Nhu Nguyen – HR Assistant
Email: wmclv-hr@vn.wilmar-intl.com
Tel: 08 3781 8806/ 08 3833 3168

BUSINESS ANALYST ASSISTANT ( ERP SPECIALIST)

Ms. Bui Thuy Nhu Nguyen – HR Assistant
Email: wmclv-hr@vn.wilmar-intl.com
Tel: 08 3836 0429

NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY/ NHÀ ĐÓNG GÓI

Ms. Do Thi Kim Ngan – HR Assistant
Email: human.resource@wilmar.com.vn
Tel: (0084) 08 38333168. Ext: 267

 


 

Giới thiệu | Thương hiệu của CALOFIC | Tin tức & Sự kiện | Dinh dưỡng & Sức khỏe | Cơ hội nghề nghiệp | Liên hệ |