Nơi tài năng tỏa sáng

Hoạt Động Tại CALOFIC

Hằng năm, khi mùa xuân về với những giai điệu hân hoan, công ty đều tổ chức sự kiện này để tạo cơ hội cho tất cả nhân viên được vui vẻ cùng nhau, thưởng thức bữa tiệc ngon miệng, nhìn lại những thành tựu đạt được trong một năm đã qua và chia sẽ những kế hoạch và định hướng cho một năm mới.

An toàn lao động, sức khỏe và môi trường

CALOFIC là doanh nghiệp đi đầu trong việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 và hệ thống HACCP Code: 2003.

<< <  Page 2 of 2