Giá trị cốt lõi

LIÊM CHÍNH - XUẤT SẮC - ĐAM MÊ - SÁNG TẠO - HỢP TÁC - AN TOÀN được xem là những giá trị xuyên suốt, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động, mọi công việc của mỗi thành viên  Wilmar CLV. Bằng cách hiểu một cách sâu sắc nội dung cũng như vận dụng đúng, đầy đủ và linh hoạt 6 giá trị cốt lõi trong công việc của mình, mỗi nhân viên đã thể hiện trách nhiệm của bản thân trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát triển hệ thống tư tưởng chuẩn mực, bản sắc văn hóa hay tinh thần làm việc xuyên suốt của Wilmar CLV. Đây cũng chính là nền tảng vững chắc, động lực to lớn giúp Wilmar CLV vượt qua mọi khó khăn thách thức, phát triển bền vững và vươn tầm cao mới.

6 giá trị cốt lõi của CALOFIC:

LIÊM CHÍNH - "Tín - trung mẫu mực, giá trị bền lâu”.


•   Tuân thủ nội quy của công ty và quy tắc đạo đức nghề nghiệp

•   Lời nói đi đôi với việc làm

•   Đối xử công bằng và kính trọng với tất cả đồng nghiệp, đối tác, khách hàng và nhà cung cấp

 

XUẤT SẮC - "Nỗ lực không ngừng, thành công vượt bậc".

•   Có định hướng đúng đắn ngay từ đầu

•   Phấn đấu vượt mục tiêu đề ra

•   Nỗ lực tối ưu hóa hiệu quả làm việc

 

ĐAM MÊ - "Đam mê cống hiến, vững tiến toàn cầu".


•   Đem tình yêu và nhiệt huyết vào trong mỗi công việc

•   Không bao giờ từ bỏ những mục tiêu đáng để theo đuổi

•   Khích lệ mọi người không ngừng phấn đấu hoàn thiện

 

SÁNG TẠO - "Sáng tạo đổi mới, vươn tới thành công".

•   Không ngừng cải tiến tìm ra những phương pháp tối ưu hơn cho công việc

•   Sẵn sàng lĩnh hội ý tưởng mới

•   Tiếp thu những kinh nghiệm và phương pháp tốt nhất từ đồng nghiệp

 

HỢP TÁC - "Đồng lòng hợp tác, chinh phục đỉnh cao".

•   Tuyên dương những tấm gương tốt

•   Mọi các nhân đều đóng góp và làm việc trong một môi trường thân thiện, hòa hợp

•   Tận dụng phối hợp các nguồn lực và hợp tác toàn diện

 

AN TOÀN - "Lao động an toàn, an tâm vững tiến".

•   Sức khỏe và an toàn là trách nhiệm của mọi người

•   Luôn đảm bảo cơ sở vật chất, dụng cụ, thiết bị đúng nơi đúng chỗ

•   Có lối sống lành mạnh cho bản thân, gia đình và công ty.LIÊM CHÍNH - XUẤT SẮC - ĐAM MÊ - SÁNG TẠO - HỢP TÁC - AN TOÀN được xem là những giá trị xuyên suốt, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động, mọi công việc của mỗi thành viên  Wilmar CLV. Bằng cách hiểu một cách sâu sắc nội dung cũng như vận dụng đúng, đầy đủ và linh hoạt 6 giá trị cốt lõi trong công việc của mình, mỗi nhân viên đã thể hiện trách nhiệm của bản thân trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát triển hệ thống tư tưởng chuẩn mực, bản sắc văn hóa hay tinh thần làm việc xuyên suốt của Wilmar CLV. Đây cũng chính là nền tảng vững chắc, động lực to lớn giúp Wilmar CLV vượt qua mọi khó khăn thách thức, phát triển bền vững và vươn tầm cao mới.

 


Giới thiệu | Thương hiệu của CALOFIC | Tin tức & Sự kiện | Dinh dưỡng & Sức khỏe | Cơ hội nghề nghiệp | Liên hệ |